Nieuws

Wijkberaad Nieuw Waldeck betrekt lokale politiek bij de urgente problemen in de wijk.

Wijkberaad Nieuw Waldeck betrekt lokale politiek bij de urgente problemen in de wijk.

Icon 314
19 June 2021

Nieuw Waldeck kampt met achterstallig onderhoud. Verwaarloosde paden, wortelopdruk van bomen, en overmatig onkruid zorgen in toenemende mate voor problemen. Onze co-voorzitter Wouter van den Ende is samen met  VVD raadslid Chris van der Helm de wijk in gegaan om de ergste pijnpunten onder de aandacht te brengen.

 

Onderhoudsproblematiek kent lange historie

De problemen in Nieuw Waldeck zijn niet nieuw.

Door twijfelachtige beleid zijn op  jaarlijkse basis structureel beperkte financiële middelen toegekend en is er jarenlang onvoldoende tot geen essentieel onderhoud  gepleegd in Nieuw Waldeck.
Dit heeft ervoor gezorgd dat onze wijk hard achteruit is gegaan, en dat de klachten vanuit de wijk enorm zijn toegenomen waarbij zelfs gevaarlijke situaties zijn ontstaan, met ongevallen tot gevolg.

Helaas heeft onze wijk door deze situatie in 2016 zelfs het twijfelachtige etiket van “kantelwijk”* gekregen.

Nieuw Waldeck Knapt Op

Toch is er licht aan het einde van de tunnel. In het laatste kwartaal van 2019 is de gemeente Den Haag opnieuw gaan kijken naar de problemen die spelen in de wijk met als doel deze punten voor de lange termijn op te lossen.

Het Wijkberaad Nieuw Waldeck heeft samen met een bewonerscommissie** 200 opknappunten aangedragen die uiteindelijk in 31 opknapprojecten zullen worden aangepakt. Deze 31 projecten omvatten samen één grootschalig meerjarenplan onder de noemer “Nieuw Waldeck knapt op”***.
In november 2020 zijn alle 31 projecten goedgekeurd door de gemeenteraad.

Zonder verder bezwaar kan de gemeente nu dus eindelijk daad bij woord gaan voegen.

Wij van het Wijkberaad zijn erg benieuwd naar de uitvoering!

Bent u ook benieuwd naar het verloop van de “Nieuw Waldeck Knapt Op” projecten? Wilt u weten wat verder speelt in de wijk? Neem contact met ons op via ons contactformulier, of volg ons op Facebook.

* https://www.nieuwwaldeck.info/wp-content/uploads/2018/05/nw_muzikrantje_32_2017.pdf

** https://nieuwwaldeckknaptop.denhaag.nl/bewonerscommissie 

*** https://nieuwwaldeckknaptop.denhaag.nl/uitleg