Bestuur

De Stichting Wijkberaad Nieuw Waldeck is een bewonersorganisatie bemand door vrijwilligers. De rechtsvorm is een niet-commerciële stichting. Dit betekent dat er, zoals gebruikelijk is bij verenigingen en stichtingen die sociale doelen nastreven, een bestuur is die het beleid bepaalt.

Er is een Dagelijks Bestuur voor de dagelijkse leiding met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en een Algemeen Bestuur (AB), bestaande uit de leden van het Dagelijks Bestuur (DB) en vertegenwoordigers van commissies en werkgroepen, eventueel aangevuld met leden zonder een specifieke taak, de zogenoemde algemene leden.

De wijkbewoners die het Algemeen Bestuur vormen zijn de hierna genoemde personen.

Image

Komende activiteiten

Jaarplanner

Contact

Image