Vergaderverslagen

Na de massale vissen- en vogelsterfte in 2010 en 2011 is er tot het wateronderzoek door de twee studenten van de opleiding Watermanagement MBO Greenport uit Naaldwijk in 2013 enorm veel gepraat en overlegd met alle betrokkenen en is er ook veel op papier gezet. Niet alle verslagen zult u op deze website aantreffen, omdat er veel heen en weer en langs elkaar heen is gepraat en het redelijk lang heeft geduurd voordat alle neuzen in de richting van een oplossing stonden.
De documenten en verslagen die een goed inzicht geven in het verloop van de gesprekken en overleggen en de stand van zaken zijn te vinden op de pagina Activiteiten. Hieronder treft u de vergaderverslagen van de projectgroep Watertuinen aan.

Image

Komende activiteiten

Jaarplanner

Contact

Image