Nieuws

Wat wilt u op de wijkagenda hebben?

Wat wilt u op de wijkagenda hebben?

Icon 396
13 Maart 2022

Wat vindt u belangrijk om aan te pakken in Waldeck?

Waldeck krijgt een wijkagenda. Dit houdt in dat we 1 wijkagenda maken voor Componistenbuurt, Oud-Waldeck, Nieuw-Waldeck en Rosenburg (inclusief Notenbuurt). U bepaalt samen met ons wat daarin aandacht moet krijgen. Om straks prettiger in Waldeck te kunnen wonen, werken en verblijven.

U heeft vorige week een brief over de Wijkagenda Waldeck gekregen. Inmiddels hebben al 750 bewoners de bewonersvragenlijst ingevuld. Om een nog beter beeld te krijgen van de wijk, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invult. U kunt dit doen door via: www.wijkagendawaldeck.nl de vragen te beantwoorden. U kunt tot 21 maart de enquête invullen.