Activiteiten

Werkgroep Groen voert beleidszaken uit, maar is ook daadwerkelijk actief met-en-in-het groen zoals het organiseren van groenevenementen.

Snoei- en bloeiactie

Twee keer per jaar wordt door de vrijwilligers van de werkgroep ‘de snoei- en bloeidagen’ georganiseerd. Tijdens deze dagen worden geaccepteerde verzoeken van bewoners om perkjes en plantsoentjes op te knappen uitgevoerd, groen en bomen gesnoeid, bospercelen opgeschoond en onkruid op straat en stoepen verwijderd.

Inventarisatierapport Groen

Ter ondersteuning van het streven het groen in Nieuw Waldeck weer op niveau te krijgen heeft de werkgroep Groen in 2013 een geïllustreerde inventarisatie gemaakt van alle aan te pakken plekken in de wijk en dit rapport op 22 februari 2013 tijdens een themabijeenkomst over het groen in Loosduinen aangeboden aan de toenmalige verantwoordelijke wethouder Karsten Klein.

Ondanks dat het stadsdeelkantoor Loosduinen met het beperkte onderhoudsbudget voortvarend met de rapportage aan de slag is gegaan, is het logischerwijze niet gelukt de complete achterstand in te lopen.

In een poging de onderhoudsachterstand in één keer in te lopen heeft het stadsdeelkantoor toen opdracht gegeven aan het ingenieursbureau van de gemeente een nieuwe visie voor de inrichting van het groen in Loosduinen en ook specifiek voor Nieuw Waldeck te ontwikkelen. Voor Nieuw Waldeck is dit vervolgens de Groenvisie Waldeck geworden.

Zowel de Visie wijkgroen Loosduinen als de Groenvisie Waldeck worden in tegenstelling tot een eerdere toezegging niet ondersteund door uitvoeringsplannen met als gevolg dat deze visies slechts beschouwd kunnen worden als uitgangspunten van de gemeente op de inrichting en het beheer van het groen in Loosduinen en specifiek Nieuw Waldeck.

Naar aanleiding van deze ervaring heeft de werkgroep Groen begin 2016 een 2e inventarisatie van de groenvoorziening Nieuw Waldeck uitgebracht en gepresenteerd aan het stadsdeelkantoor Loosduinen. Het stadsdeelkantoor gebruikt anno 2018 deze update nog steeds als leidraad voor het uit te voeren groenonderhoud.

Om de druk op het inlopen van de onderhoudsachterstand in onder andere het groen op te voeren, lobbyt het wijkberaad al enige jaren bij de politieke partijen voor extra geldelijke ondersteuning. Dit heeft in 2018 in twee achtereenvolgende jaren geleid tot het indienen van een motie bij de gemeenteraad en algemene ondersteuning van de politieke partijen van de vraag om budget.

Tuinbrigade

Omdat de werkgroep Groen zich ook het lot aantrekt van bewoners die door omstandigheden niet (meer) in staat zijn hun tuin(tje) te onderhouden, is er de Tuinbrigade. Vrijwilligers die hieraan deelnemen maken tuintjes van bewoners die hierom vragen netjes. Zij ruimen de tuin op, doen snoeiwerkzaamheden, vervangen eventueel wat plantjes en doen kleine reparaties. Op aanvraag kunt u de Tuinbrigade inschakelen.

Aanmelden
Image

Komende activiteiten

 • Calender

  Wijkberaad

  Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
 • Calender

  Groen

  Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
 • Calender

  Veiligheid/Bit

  Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
 • Calender

  Duurzaamheid

  Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
 • Calender

  Leefomgeving

  Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
 • Calender

  En verder...

  Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Jaarplanner

Contact

Image