Algemene informatie Water

In 2011 is naar aanleiding van alarmerende berichtgeving over de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nieuw Waldeck een Commissie Water ingesteld.

Dit vond plaats nadat meldingen van bewoners en BIT-leden over dode vissen, dode en zieke watervogels, stankoverlast, riooloverstort, vervuilde, dichtgeslibde- en begroeide sloten en stilstaand/dood water door de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland niet konden worden herleid tot aanwijsbare oorzaken en ook een schouw en een grootschalig onderzoek niet aan het licht konden brengen wat de oorzaak van deze watervervuiling was.

Eerdere klachten over ernstige grondvervuiling in de Claude Debussystraat in de jaren 80 en 90 hadden al geleid tot verontruste reacties van bewoners en een verzoek van het wijkberaad en de plaatselijke bewonerscommissie een grondig onderzoek in te stellen. Ondanks de geruststellende berichten van de gemeente over de ernst van de vervuiling is in latere jaren de grond langdurig schoongespoeld.

Grondverontreiniging heeft anno 2018 ook de kop opgestoken op de voormalige locatie van scoutinggroep De Rimboejagers. Op die plek wordt het participatieproject De Waanzinnige Waldecktuin gerealiseerd.

Op de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 februari 2015 is de Commissie Water in verband met de aanhoudende taakstellingen bestuurlijk omgevormd tot een werkgroep.Werkgroep Water

De doelstelling van de werkgroep Water ligt in het op peil houden van de kwaliteit van het water in de zogenoemde watergangen. Hiertoe worden allerlei mogelijke maatregelen genomen dan wel wordt er voor gezorgd dat de verantwoordelijke instantie die neemt.

Eén van die maatregelen is het terugbrengen van een gezonde visstand. Met de ’s-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging die hiervoor verantwoordelijk is, is hierover regelmatig overleg gevoerd.

Een andere maatregel is het aanbrengen van planten in het water, in de vorm van zogenoemde watertuinen. Deze maatregel is tot heden geen succes gebleken.

Ook watervogels hebben invloed op de waterkwaliteit. In 2014 bleek er een overvloed aan ganzen te zijn in de wijk. Daarom zijn in het jaar daarop 50 ganzen uitgeplaatst naar een ‘ganzentehuis’ in Drenthe en zijn eieren door de gemeente ingesmeerd met maisolie om te verhinderen dat zij uitgebroed zouden worden.

Samenwerking met partners

Partners van de werkgroep Water zijn de afd. Riolering en Waterbeheersing van de gemeente, het Hoogheemraadschap van Delfland, de ’s-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging en de  groenbeheerder en wegbeheerder van het stadsdeelkantoor Loosduinen.

Image

Komende activiteiten

Jaarplanner

Contact

Image